Przenoszenie wzorców księgowych między firmami

Same wzorce dostępne są z poziomu zakładki Administracja -> Księgowość -> Wzorce księgowań.

Wzorce są zapisywane do pliku o rozszerzeniu XML.

Aby przenieść pliki ze wzorcami możemy dane wzorce zaznaczyć na zielono a następnie kliknąć w przycisk operacje gdzie do wyboru są dwie funkcje:

Eksportuj wzorce do pliku – ta funkcja pozwala na zapisanie pliku ze wzorcami na komputerze

Importuj wzorce z pliku – dzięki tej funkcji poprzednio zapisane wzorce jesteśmy w stanie zaimportować do innej firmy.