Wydruk świadectwa pracy – rozwiązana umowa

W przypadku problemu z drukowaniem świadectwa pracy jeżeli umowa została już rozwiązana trzeba zwrócić uwagę na następujące czynności:

  1. Po dodaniu rozwiązania umowy o pracę w pierwszej kolejności należy zapisać rozwiązanie umowy.
  2. Następnie należy zapisać kartotekę pracownika.
  3. Kolejną czynnością jest edycja wybranej kartoteki – wówczas w zakładce świadectwa pracy będzie możliwość poprawnego wygenerowania oraz wydrukowania świadectwa pracy.