Wzorce księgowań

Wzorce księgowań umożliwiają automatyczne rozksięgowywanie dokumentów trafiających do modułu Finanse i Księgowość z innych modułów programu RAKSSQL. Wzorce księgowania pozwalają zaoszczędzić czas dzięki wyeliminowaniu konieczności powtarzania tych samych czynności dla wielu podobnych dokumentów.

W tym rozdziale omówimy plik wzorców księgowań, w którym zapisywane są wzorce i pokażemy trzy przykładowe wzorce.

Cele:

  • zapoznanie się z plikiem wzorców księgowań,
  • przedstawienie przykładowych wzorców księgowań: dla faktury sprzedaży, wyciągu bankowego i listy płac.