Podwójna kwota wynagrodzenia

Podwójna kwota wynagrodzenia na realizacji u pracownika może być wynikiem następujących działań: pracownik miał dodany aneks, rozwiązanie umowy lub jest to nowy pracownik i jest to jego pierwsza realizacja.

Podwójne wynagrodzenie oznacza, że składnik wynagrodzenia, w którym wpisaliśmy kwotę brutto wynagrodzenia, został dodany w więcej niż jednym miejscu, co spowodowało jego zsumowanie na realizacji.

Składniki wynagrodzenia możemy dodać:

  • do umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
  • w kartotece pracownika w zakładce Składniki wynagrodzenia,
  • w grupie płacowej, do której należy pracownik.

Należy zweryfikować, czy składnik nie jest dodany podwójnie i ewentualnie usunąć go z jednego z tych miejsc.

W przypadku aneksów zdarza się, że użytkownik dodaje składnik z nowym wynagrodzeniem nie usuwając lub nie edytując poprzedniego. Powoduje to naliczenie zarówno kwoty nowego wynagrodzenia, jak i wcześniejszego.