Brak dostępu do modułów po zainstalowaniu modułu dodatkowego

Po zainstalowaniu modułu dodatkowego możemy z niego korzystać, wybierając go w zakładce Moduły dodatkowe.

Jeżeli pojawi się komunikat o braku dostępu do modułu ze względu na brak licencji, należy zalogować się do modułu Administrator.
Pierwszą rzeczą, którą musimy sprawdzić, to czy w firmie korzystamy z profili logowania. W sytuacji gdy profile logowania są utworzone należy w takim wypadku zmodyfikować listę funkcjonalności dla odpowiednich profili i dodać zakupiony moduł dodatkowy
Profile logowania możemy zweryfikować przechodząc do Administrator / Użytkownicy.

Zakres funkcjonalności przypisany do profilu można podejrzeć klikając na trzy kropki (…) w oknie Profil logowania / Nazwę profilu.
Jeżeli na liście funkcjonalności w wybranym profilu nie ma zaznaczonego modułu dodatkowego należy edytować profil, wyszukać właściwą pozycję i zaznaczyć w kolumnie Wybrana i zapisać zmiany.

Jeżeli szukanego przez nas modułu nie ma na liście powinniśmy sprawdzić czy po jego zakupie zostały wczytane klucze rozbudowy licencji – takie klucze otrzymujemy zawsze razem z fakturą.