Brak dostępu do modułów po zainstalowaniu modułu dodatkowego

Po zainstalowaniu modułu dodatkowego możemy z niego korzystać, wybierając go w zakładce Moduły dodatkowe.

Jeżeli pojawi się komunikat o braku dostępu do modułu ze względu na brak licencji, należy zalogować się do modułu Administrator

Pierwszą rzeczą, którą musimy sprawdzić, to czy wskazany moduł dodatkowy wchodzi w zakres licencji – w zakładce Licencja na Liście funkcjonalności możemy odszukać moduł dodatkowy, który nas interesuje, i zobaczyć, czy widnieje przy nim ilość dostępów.

Jeżeli szukanego przez nas modułu nie ma na liście powinniśmy sprawdzić czy rzeczywiście dokonaliśmy zakupu tego modułu oraz czy po jego zakupie zostały wczytane klucze rozbudowy licencji – takie klucze otrzymujemy zawsze razem z fakturą.

Po wczytaniu kluczy rozbudowy osoby korzystające z profili logowania również muszą edytować profil i zaznaczyć dostęp do nowego modułu dodatkowego, który teraz pojawił się na liście dostępnych funkcjonalności.

Profile logowania edytujemy również w module Administrator, w zakładce Użytkownicy.