Konfiguracja pracy zdalnej

Instrukcja kierowana jest do osób zajmujących się obsługą i konfiguracją sieci informatycznej w przedsiębiorstwie. 

W oknie konfiguracji serwera bazy danych proszę sprawdzić prawidłowość wpisów. 

Proszę zwrócić uwagę czy nie jest jednocześnie uzupełnione pole z nazwą serwera i z adresem IP serwera. Jeśli oba pola są uzupełnione to należy wyedytować konfigurację i jedno z nich wyczyścić. Preferowane jest zostawienie adresu IP serwera.

Drugim powodem pojawienia się błędu może być zainstalowanie kilku kart sieciowych (w tym wirtualnych) na komputerze, na którym pojawia się problem.

W takiej sytuacji warto niepotrzebne karty sieciowe wyłączyć.

Jeśli problem występuje na serwerze i komputery końcowe mają pełną instalację programu (czyli nie jest wyciągnięty skrót z programu z serwera na końcówkę) to warto spróbować w konfiguracji systemu modułu Administrator na serwerze zmienić adres IP na ‘localhost’ lub ‘127.0.0.1’, a pole z nazwą serwera pozostawić puste.

Trzecim powodem występowania problemu są różne podsieci w przypadku serwera i komputera końcowego/komputerów końcowych lub nawiązywanie połączenia poprzez VPN.

W takiej sytuacji zalecanym przez nas rozwiązaniem jest sprowadzenie wszystkich stacji roboczych i serwera do jednej podsieci.

W przypadku VPN-a zalecanym przez nas rozwiązaniem jest przygotowanie pulpitu zdalnego RDP Microsoft Server, aby łączyć się do komputera z zainstalowanym programem RAKS.