Ustawienie automatycznego podpowiadania innego nabywcy dla kontrahenta.

Jeżeli chcemy danemu kontrahentowi ustawić domyślnego nabywcę na dokumentach, należy przejść do zakładki Kartoteki à KontrahenciàEdytuj. 

W oknie edycji, wybieramy zakładkę Sprzedaż i Magazyn.
W tej zakładce, u dołu mamy okno z ustawieniami domyślnymi:

Uzupełniamy pole nabywca, które będzie podpowiadane na dokumentach.