Instalacja serwera http Apache2.4 x64

 • Wypakowujemy paczkę httpd-2.4.53-win64-VC15.zip
 • Po wypakowaniu kopiujemy folder Apache24 w lokalizację C:\Apache24


Lokalizacja folderu

 • W lokalizacji C:\Apache24 tworzymy nowy folder i nazywamy go php
 • W kolejnym kroku wypakowujemy paczkę php-8.1.9-Win32-vs16-x64
 • Po wypakowaniu kopiujemy wszystkie pliki z tego folderu, do nowoutworzonego folderu

C:\Apache24 \php:


Kopiowanie plików

 • Z folderu C:\Apache24\php kopiujemy plik php.ini-production do C:\Windows i zmieniamy nazwę na php.ini
 • Edytujemy php.ini (dowolnym edytorem tekstu np. notatnikiem lub notepad++):


– odnajdujemy i zamieniamy:

;extension_dir = “ext”


na


extension_dir = “c:\Apache24\php\ext”

– odnajdujemy i zamieniamy


;session.save_path = “/tmp”


na


session.save_path = “c:\Apache24\tmp”

np.:Edycja pliku konfiguracyjnego php.ini

Zapisujemyi zamykamy plik php.ini

 • Tworzymy katalog tmp lokalizacji C:\Apache24\tmp
 • Edytujemy plik C:\Apache24\conf\httpd.conf

– pod wpisami LoadModule dodajemy:

LoadModule php_module “c:\Apache24\php\php8apache2_4.dll”

AddHandler application/x-httpd-php .php

#path to php.ini

PHPIniDir “c:\windows”


Edycja pliku httpd.ini

– odnajdujemy i zamieniamy:

DirectoryIndex index.html

na

DirectoryIndex index.html, index.php

Zapisujemy plik

 • Uruchamiamy wiersz poleceń jako Administrator (czyli klikamy Start -> wpisujemy CMD)


Uruchamianie wiersza poleceń (CMD)

 • Przechodzimy do folderu Apache24  i instalujemy usługę wpisując następujące polecenia:

cd /

cd Apache24\bin

httpd -k install


Instalowanie Apache24

Uwaga: Jeżeli w systemie jest uruchomiony IIS, wyłączamy usługę “World Wide Web Publishing Service”. Firewall może blokować połączenia – dodajemy regułę, która akceptuje przychodzące połączenia TCP na port 80.

Na serwerze klikamy Start – wpisujemy SERVICES.MSC, odnajdujemy usługę IIS, klikamy prawym przyciskiem myszy i zatrzymujemy, np.:Wyłączanie IIS

 • System Windows wymaga zainstalowania bibliotek do obsługi serwera baz danych Firebird 2.5.

Wypakowujemy pliki  , np. na Pulpit, a następnie uruchamiamy plik INSTALL.bat, klikając na nim prawym przyciskiem myszy i uruchamiając jako administrator.


Instalowanie bibliotek obsługi serwera FireBird

 • Usuwamy zawartość folderu C:\Apache24\htdocs, a następnie kopiujemy tam pliki z folderu E-Pracownik


Zawartość foldera c:\Apache24\htdocs po skopiowaniu plików E-Pracownik 4.0

 • Otwieramy plik php.ini z C:\Windows:

– odnajdujemy Module Settings i dodajemy:

extension=php_openssl.dll
extension=php_interbase.dll


Edycja pliku php.ini

Zapisujemy plik i zamykamy.

 • Następnie do katalogu C:\Apache24\php\ext kopiujemy pliki:

  php_interbase.dll 

 ioncube_loader_win_8.1.dll

(dołączone do pakietu instalacyjnego) 

 • Dodajemy VirtualHost:

W pliku C:\Apache24\conf\httpd.conf

– odnajdujemy:

#

# Dynamic Shared Object (DSO) Support

– i przed dodajemy:

Listen 8000


Edycja pliku httpd.conf

– odnajdujemy:

AllowOverride None

#
# Controls who can get stuff from this server.
#
Require all granted
</Directory>

 – i po dodajemy:

<VirtualHost *:8000>

    DocumentRoot “C:/Apache24/htdocs/”

    ServerName localhost:8000

               <Directory “C:/Apache24/htdocs/”>

Require all granted

                               </Directory>

</VirtualHost>


Edycja pliku httpd.conf

W przypadku instalacji kilku instancji E-Pracownika 4.0 należy:

 • Dodać kolejne porty nasłuchu:

Listen 8001
Listen 8002

 • Dodać kolejne VirtualHosty, np.:

<VirtualHost *:8001>

   DocumentRoot “C:/Apache24/htdocs/epracownik1”

ServerName localhost:8001

<Directory “C:/Apache24/htdocs/epracownik1”>

Require all granted

</Directory>

</VirtualHost>

<VirtualHost *:8002>

   DocumentRoot “C:/Apache24/htdocs/epracownik2”

ServerName localhost:8002

<Directory “C:/Apache24/htdocs/epracownik2”>

Require all granted

</Directory>

</VirtualHost>

 Jak również podział E-Pracowników na foldery np.: Rys.53 Dodawanie folderów na kolejne instancje E-Pracownika


Dodawanie folderów na kolejne instancje E-Pracownika