Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny do odbioru za święto przypadające w sobotę nanosimy w zakładce Kadry -> Kalendarz – definicje.

Jeśli pracownicy dziedziczą swoje kalendarze po kalendarzu wzorcowym i odbierają dzień wolny w tej samej dacie, wchodzimy w oknie do zakładki Wzorcowe. Na drzewku po lewej stronie wybieramy odpowiedni kalendarz i już na samym kalendarzu podświetlamy kafelek z dniem, w którym będzie odbiór. W prawym dolnym rogu wybieramy Edytuj -> Edytuj dzień. W oknie edycji dnia zmieniamy jego rodzaj z dnia pracy na dzień wolny i zapisujemy.

Jeśli pracownicy nie dziedziczą kalendarzy po kalendarzu wzorcowym lub odbierają wolne w różnych dniach, wybieramy zakładkę Pracownicze, po lewej stronie zaznaczamy kalendarz pracownika i wykonujemy analogicznie kroki opisane powyżej.