Zmiana waluty na fakturze – brak wyboru

Jeżeli podczas tworzenia dokumentu faktury w module sprzedażowym nie ma możliwości zmiany waluty może być to spowodowane brakiem dodatkowej funkcjonalności w licencji takiej jak „Współpraca z zagranicą”, która jest odpowiedzialna za możliwość dodawania waluty na dokumencie.

W przypadku gdy waluty są dostępne do wyboru ale nie znaleziono konkretnej wówczas trzeba taką walutę dodać z poziomu zakładki Słowniki –> Waluty –> Dodaj.