Logowanie do modułu CRM

Moduł CRM może być uruchomiony samodzielnie lub wewnątrz modułu Sprzedaż. W samouczku z modułu Sprzedaż zostało omówione uruchamianie modułu Sprzedaż bez powiązania użytkownika programu z pracownikiem. W konsekwencji funkcje związane z CRM nie były aktywne. W poniższym ćwiczeniu zostanie pokazane jak uruchomić moduł CRM jako samodzielny moduł lub wewnątrz modułu Sprzedaż.

Cele:

  • uruchomienie modułu CRM poprzez powiązanie użytkownika programu z pracownikiem.

Wymagania:

  • zainstalowany RAKSSQL,
  • założona firma.

Pierwsze logowanie do modułu CRM

Aby zalogować się do modułu CRM:

  1. Uruchom program.
  2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł CRM, a następnie .
  1. Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie modułu, pojawi się okno wyboru firmy. Po wybraniu firmy otworzy się okno Logowanie do programu. Z listy wybierz opcję Dodaj nowego pracownika i powiąż go z bieżącym użytkownikiem programu i kliknij .
  1. Otworzy się okno edycji danych pracownika, w którym należy dodać pracownika powiązanego z użytkownikiem Główny administrator.
  1. Uzupełnij dane pracownika w zakładce Identyfikacyjne zgodnie z poniższym rysunkiem (lub wpisz swoje dane) i kliknij .
  1. Uruchomi się moduł CRM programu RAKSSQL. Zwróć uwagę, że w pasku w dolnej części okna wyświetlona jest nazwa zalogowanego pracownika.