Wprowadzenie tabel odsetkowych

W programie możemy wprowadzić i uzupełnić tabele odsetkowe. Żeby dodać taką tabele, należy wybrać zakładkę Słowniki – Finanse – Tabele odsetek:

W kolejnym oknie, klikamy Dodaj-Dodaj tabelę, pojawi się okno w którym możemy nazwać taką tabelę.

Gdy mamy już dodaną tabelę, możemy dodać do niej pozycje poprzez Dodaj-Dodaj pozycję:

Po dodaniu pozycji, możemy już korzystać z nowo utworzonej tabeli odsetek.