Księga Handlowa

Moduł Finanse i KsięgowośćKsięga Handlowa to temat rzeka. Aby się nie utopić, należy ją oswajać etapami. W samouczku dla początkujących przedstawiamy zestaw tych funkcji, które umożliwiają efektywną pracę przy użyciu podstawowych narzędzi, bez zagłębiania się w te bardziej skomplikowane i zaawansowane. Po wykonaniu ćwiczeń zawartych w tej sekcji użytkownik zyska wiedzę potrzebną do samodzielnego wykonywania podstawowych operacji księgowych.

Cele:

  • oswojenie się z modułem Finanse i Księgowość,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy przy podstawowych czynnościach księgowych.

Wymagania:

  • zainstalowany RAKSSQL,
  • założona firma,
  • użytkownik posiadający dostęp do modułu Finanse i Księgowość oraz prawa Administratora.

Ćwiczenie 1: Ustawienia
Jak skonfigurować program, aby rozpocząć pracę w module Finanse i Księgowość?

Ćwiczenie 2: Parametry
Jak ustawić parametry roku obrotowego i firmy, aby ułatwić sobie pracę?

Ćwiczenie 3: Kontrahenci
Jak dodać kontakt w postaci dostawcy, odbiorcy lub pracownika i jak zarządzać grupami kontaktów?

Ćwiczenie 4: Środki trwałe
Jak prowadzić ewidencję środków trwałych?

Ćwiczenie 5: Księgowanie
Jak dodać dokument i go zaksięgować? Jak ułatwić sobie księgowanie dokumentów tego samego typu?

Ćwiczenie 6: Raporty i deklaracje
Jak wykonać zestawienia oraz jak wystawić i wysłać deklarację podatkową?