Zablokowany użytkownik, zablokowane połączenie z bazą danych

Jeżeli pojawia się komunikat podobny do przedstawionego w zrzucie:

Poniżej znajduje się link do filmu instruktażowego, na którym można sprawdzić, jakie kroki należy wykonać w momencie, gdy pojawia się komunikat “Użytkownik jest już zalogowany”. https://www.youtube.com/watch?v=NbSyKJwpUTQ


Do wykonania tej operacji niezbędne jest wylogowanie wszystkich użytkowników z programu. Nikt nie może w tym czasie pracować na programie (wszyscy muszą się wylogować).

Moduł Administrator, logujemy jako Administrator→ sekcja Monitor Systemu. Sprawdzamy czy są zalogowani użytkownicy, jeśli tak należy ich wylogować.

Sprawdzamy połączenia z bazami danych (standardowo mamy wybrane połączenia z bazą globalną), jeśli są należy je rozłączyć.

Potem dane globalne zmieniamy na firmowe i też sprawdzamy połączenia (jeśli są to je rozłączamy).
Ogólna zasada jest taka, że ilość zalogowanych użytkowników powinna być równa ilości połączeń z bazą danych. Połączeń/zalogowań do modułu Administrator na tej liście nie widać.