Podświetlanie na czerwono zdublowanego numeru dowodu źródłowego FK

Jeśli w trakcie wprowadzania dokumentu księgowego, zdublowany numer dowodu źródłowego nie jest podświetlony na czerwono:

należy sprawdzić następujące ustawienia Administracja->Parametry->Parametry roku obrotowego- w sekcji dokument księgowy->Oznaczanie powielonego numeru dowodu w zalogowanym roku

Jeśli w oznaczonym miejscu jest pusto, należy wybrać odpowiedni parametr według potrzeby: „dla wybranego kontrahenta” bądź „dla wszystkich kontrahentów”, zmiany zatwierdzić.