Cena sprzedaży/zakupu równa zero

Jeśli Użytkownik próbuje wystawić fakturę zakupu lub sprzedaży z ceną równą 0, przy próbie zapisania otrzymuje komunikat:

W takim przypadku należy anulować zapisywanie dokumentu oraz przejść: Administracja–>Parametry–>Parametry firmy

W sekcji „Ceny i rabaty”, należy zaznaczyć parametry, które umożliwią zapisanie dokumentów z zerową ceną:

Okno parametrów należy zatwierdzić i ponownie wprowadzić dokument z zerowymi cenami.