Nie naliczają się składki ZUS

Jeżeli podczas naliczania realizacji nie naliczyły się składki ZUS, należy sprawdzić następujące elementy:

  1. Zweryfikuj, czy pracownicy mają odpowiednio dodany kod tytułu ubezpieczeń oraz czy zawiera on poprawną datę obowiązywania.

2. Zweryfikuj datę rozpoczęcia rozliczeń w systemie
(wprowadza się ją w kartotece pracownika w sekcji Kadrowe i płacowe) – czy jest podana oraz czy jest poprawna?

3. Kluczowe znaczenie mają również składniki wynagrodzenia używane do naliczeń – muszą zawierać odpowiedni znacznik związany z naliczaniem składek ZUS.

Warto dodatkowo w takiej sytuacji zaimportować na nowo dane stałe do programu.