E-Pracownik

E-Pracownik jest aplikacją webową, przeznaczoną do zarządzania i obsługi wniosków urlopowych pracowników zatrudnionych w firmie. Dzięki pracy w intranecie lub internecie umożliwia składanie wniosków online oraz pełną ich obsługę włącznie z możliwością importu do systemu RAKSSQL – moduł Kadry i Płace. Aplikacja przystosowana jest do zarządzania jedną lub wieloma firmami jednocześnie. Umożliwia tym samym obsługę pracowników przez Biuro Rachunkowe.

Do jej głównych cech można zaliczyć:

 • Skalowalny interfejs użytkownika, widoczny doskonale zarówno na monitorze komputera stacjonarnego jak i na ekranie smartfona,
 • Obsługa wielu firm jednocześnie,
 • Integracja z systemem RAKSSQL,
 • Podział użytkowników aplikacji na role: Administrator, Księgowa, Kadrowa, Akceptant, Kierownik, Pracownik,
 • Możliwość składania przez pracowników wniosków o urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, opiekę nad dzieckiem, urlop okolicznościowy oraz urlop bezpłatny,
 • Wydruk wniosku urlopowego,
 • Pełna informacja dotycząca wymiaru urlopu oraz kontrola wykorzystania, włącznie z urlopami zaległymi,
 • Zarządzanie wnioskami: akceptacja, odrzucenie, anulowanie, import do systemu RAKSSQL,
 • Rozbudowana struktura hierarchii kierowników i podwładnych z możliwością dowolnej konfiguracji,
 • Jednoetapowa lub dwuetapowa akceptacja wniosków z możliwością zdefiniowania roli dodatkowego akceptanta,
 • Synchronizacja danych o urlopach z systemem RAKSSQL,
 • Grafik w formie kalendarza z naniesionymi informacjami o planowanych lub wykorzystanych urlopach lub innych absencjach,
 • Lista obecności z możliwością rejestrowania przez pracowników godziny przyjścia i wyjścia z pracy oraz określenia trybu pracy: praca stacjonarna, zdalna lub delegacja,
 • Dostęp pracowników do podstawowych informacji o własnej umowie oraz wydruk paska wynagrodzeń,
 • Rozbudowany system powiadomień o zdarzeniach zarejestrowanych w aplikacji poprzez korespondencję e-mail.

Spis treści

 1. Wymagania techniczne
 2. Instalacja aplikacji
  1. Informacje ogólne
  2. Przykład instalacji i aktualizacji
  3. Aktualizacja aplikacji E-Pracownik
   1. Odinstalowywanie poprzedniej wersji XAMPP
   2. Instalowanie nowej wersji XAMPP
   3. Konfiguracja enkodera PHP
   4. Instalacja E-Pracownika
  4. Nowa instalacja aplikacji E-Pracownik
   1. Instalacja bibliotek VC_redist.x64
   2. Instalacja serwera http Apache2.4 x64
   3. Konfiguracja enkodera PHP
   4. Instalacja E-Pracownika
 3. Konfiguracja i wdrożenie E-Pracownika
  1. Zarządzanie aplikacją
  2. Przydzielanie firm oraz dodawanie roli Księgowej
  3. Parametry oraz informacje o aplikacji
  4. Logowanie do E-Pracownika
  5. Zarządzanie użytkownikami
  6. Tworzenie struktury kierowników i podwładnych
  7. Tworzenie struktury Akceptantów i podwładnych
  8. Zarządzanie paskami pracowników (wynagrodzeń)
 4. Dodawanie wniosków urlopowych przez Pracownika
  1. Pulpit Pracownika
 5. Zarządzanie wnioskami urlopowymi
  1. Kierownik
  2. Akceptant
  3. Kadrowa i Księgowa
 6. Lista obecności
 7. Grafik urlopów i obecności
 8. Pasek pracownika (wynagrodzenia)
 9. Historia wersji