Rozrachunki

Rozrachunki służą do kontrolowania naszych zobowiązań (ile my jesteśmy zobowiązani zapłacić kontrahentowi) i należności (jaką należność kontrahent musi zapłacić nam). Prowadzenie dokładnego rejestru wszystkich rozrachunków umożliwia w prosty sposób kontrolować terminy i kwoty płatności. Rozrachunki mogą być wprowadzane do programu automatycznie lub ręcznie (metoda niepolecana). Automatyczne generowanie rozrachunków podczas dodawania dokumentów pozwala na zachowanie zgodności pomiędzy wprowadzonymi dokumentami i powiązanymi rozrachunkami.

Cele:

  • zapoznanie się z automatycznym generowaniem rozrachunków,
  • prześledzenie różnych sposobów rozliczania rozrachunków.