Kadry i płace

Automatyczny import danych stałych np. stawki ubezpieczenia, płaca minimalna itp.
Zobacz videoLink został skopiowany
Bilans otwarcia dla pracownika – jak i gdzie go dodać?
Zobacz videoLink został skopiowany
Dodawanie składników wynagrodzenia w programie Kadry i Płace RAKS
Zobacz videoLink został skopiowany
Dodanie umowy o pracę
Zobacz videoLink został skopiowany
Eksport list płatniczych do Excela w programie Kadry i Płace RAKS.
Zobacz videoLink został skopiowany
E-pracownik
Zobacz videoLink został skopiowany
E-pracownik – Elektroniczna lista obecności
Zobacz videoLink został skopiowany
E-pracownik – elektroniczne wnioski urlopowe, wynagrodzenia, terminy. Platforma dla pracowników.
Zobacz videoLink został skopiowany
E-zwolnienia e-ZLA – import do programu Kadry i Płace RAKS.
Zobacz videoLink został skopiowany
Grupy płacowe w programie kadrowo-płacowym RAKS.
Zobacz videoLink został skopiowany
Harmonogramy wypłat – proste i szybkie tworzenie list płac w kolejnych miesiącach.
Zobacz videoLink został skopiowany
Import danych stałych
Zobacz videoLink został skopiowany
Import grafików i zdarzeń do kalendarza pracownika.
Zobacz videoLink został skopiowany
Jak utworzyć nowy rok w kadrach i płacach?
Zobacz videoLink został skopiowany
Kafelki w panelu startowym modułu Kadry i Płace
Zobacz videoLink został skopiowany
Naliczanie wynagrodzenia chrobowego
Zobacz videoLink został skopiowany
Podatkowe listy płac PPK
Zobacz videoLink został skopiowany
Polecenia przelewu do list płatniczych
Zobacz videoLink został skopiowany
PPK – Rejestracja pracowników w instytucji finansowej
Zobacz videoLink został skopiowany
Pracownicze Plany Kapitałowe PPK
Zobacz videoLink został skopiowany
Prosty import danych pracowników z Płatnika do programu kadrowo-płacowego.
Zobacz videoLink został skopiowany
Przedłużanie kalendarzy pracowniczych
Zobacz videoLink został skopiowany
Przypomnienia i alarmy – badania lekarskie, szkolenia BHP, PPK, przedłużenie umów.
Zobacz videoLink został skopiowany
Rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy
Zobacz videoLink został skopiowany
Szablony umów
Zobacz videoLink został skopiowany
Składniki wynagrodzenia – jak i gdzie je zdefiniować?
Zobacz videoLink został skopiowany
Tworzenie wzorców kalendarzy i dodawanie ich do pracowników
Zobacz videoLink został skopiowany
W jaki sposób naliczyć ekwiwalent za urlop?
Zobacz videoLink został skopiowany
Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia
Zobacz videoLink został skopiowany