Kadry i płace

Automatyczny import danych stałych np. stawki ubezpieczenia, płaca minimalna itp.
Bilans otwarcia dla pracownika – jak i gdzie go dodać?
Dodawanie składników wynagrodzenia w programie Kadry i Płace RAKS
Dodanie umowy o pracę
Export danych kadrowo-płacowych do Excel
Eksport list płatniczych do Excela w programie Kadry i Płace RAKS.
E-pracownik
E-pracownik – Elektroniczna lista obecności
E-pracownik – elektroniczne wnioski urlopowe, wynagrodzenia, terminy. Platforma dla pracowników.
E-zwolnienia e-ZLA – import do programu Kadry i Płace RAKS.
Grupy płacowe w programie kadrowo-płacowym RAKS.
Harmonogramy wypłat – proste i szybkie tworzenie list płac w kolejnych miesiącach.
Import danych stałych
Import grafików i zdarzeń do kalendarza pracownika.
Jak utworzyć nowy rok w kadrach i płacach?
Kafelki w panelu startowym modułu Kadry i Płace
Naliczanie wynagrodzenia chrobowego
Podatkowe listy płac PPK
Polecenia przelewu do list płatniczych
PPK – Rejestracja pracowników w instytucji finansowej
Pracownicze Plany Kapitałowe PPK
Prosty import danych pracowników z Płatnika do programu kadrowo-płacowego.
Przedłużanie kalendarzy pracowniczych
Przypomnienia i alarmy – badania lekarskie, szkolenia BHP, PPK, przedłużenie umów.
Rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy
Szablony umów
Składniki wynagrodzenia – jak i gdzie je zdefiniować?
Tworzenie wzorców kalendarzy i dodawanie ich do pracowników
W jaki sposób naliczyć ekwiwalent za urlop?
Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia