Błąd: Nie można ustanowić połączenia z serwerem baz danych „Unable to complete request to host…” przy połączeniu z serwerem/stanowiskiem

Okno komunikatu jaki pojawia się przy błędzie wygląda następująco:

Błąd może być wywołany nieprawidłowym ustawieniem konfiguracji systemu w module Administrator lub powodują go elementy środowiska komputerowego.

Kroki jakie należy podjąć w celu wyeliminowania błędu przedstawia film: https://youtu.be/Ds93iX40kfc