Błędy przy dodawaniu realizacji

W celu ustalenia pierwszego błędu, który wstrzymuje obliczenia należy w pierwszej kolejności posortować kolumnę „Numer kolejny”.
Numery będą wyświetlały się chronologicznie – odczytujemy komunikat błędu z najniższym numerem.

Przykład:

W powyższym przykładzie komunikat dotyczy błędnie zdefiniowanego kalendarza pracownika lub jego brak. Rozwiązaniem jest poprawienie bądź dodanie prawidłowego kalendarza. Pozostałe komunikaty błędów odnoszą się również do błędu kalendarza – eliminujemy je wg kolejności (od najniższego numeru).

Kolejny częsty błąd, który może wystąpić to brak danych stałych:

Poprawka wymaga uzupełnienia danych stałych zarówno globalnych jak i firmowych, które użytkownik wprowadza samodzielnie.

Poniżej film obrazujący pobieranie danych stałych z serwera RAKS: