Nie można wystawić dokumentu – komunikat o nieunikalnej masce dokumentu.

Jeżeli pojawia się komunikat o nieunikalnej masce to najprawdopodobniej numer danego dokumentu został już użyty bądź maska numeracji dokumentów nie pozwala na dalsze wprowadzanie dokumentów.
Komunikat najczęściej pojawia się w momencie, gdy powstała luka w numeracji  – np. w przypadku ręcznego dodania dokumentu spoza ciągu maski numeracji.

Kolejnym powodem może być przekroczona ilość znaków w symbolach maski (np. przekroczona ilość znaków ze względu na dodanie określonej ilości już dokumentów w obrębie jednej maski).

W takiej sytuacji należy sprawdzić ustawienia kodu dokumentu w części maska numeracji:

Za pomocą znaków specjalnych określa się sposób tworzenia numeru dokumentu:

# – do wskazania miejsca na numer dla dokumentu nadawany w tworzonym dzienniku. Można użyć jednego znaku „#” – program automatycznie będzie powiększał długość pola, lub kilku znaków „#####” – numer będzie uzupełniany zerami

% – wpisanie tego znaku powoduje pobranie z systemu informacji o dniu. Należy wpisać dwa znaki „%%”

@ – wpisanie tego symbolu powoduje pobranie z systemu informacji o miesiącu i musi być podany przy numeracji miesięcznej. Należy wpisać dwa symbole „@@”

$ – wpisanie tego symbolu powoduje pobranie z systemu informacji o roku. Należy wpisać minimum dwa symbole „$$”

Przykładowa maska: ####/SP/%%/@@/$$$$

Kolejne symbole trzeba rozdzielić, może to być znak „/”, „-”, „\”. Znaki które nie są znakami specjalnymi zostaną wyświetlone przez program w takiej postaci w jakiej były wpisane. Na podstawie powyższej maski program wygeneruj następujący numer: 0001/SP/25/10/2005.