Bilans urlopowy pracownika

Bilanse urlopowe dla pracowników mogą być dodane na dwa sposoby: ręcznie w kartotece pracownika lub automatycznie.

W celu ręcznego dodania bilansu urlopowego pracownika należy otworzyć jego kartotekę i przejść do sekcji Bilanse otwarcia i wybrać w górnej części ekranu umowę, do której chcemy dodać bilans – ukaże się zakładka o nazwie Urlopy wypoczynkowe, gdzie po kliknięciu Dodaj przygotowujemy bilans dla pracownika.

Automatyczne tworzenie bilansów urlopowych jest możliwe z poziomu sekcji Kartoteki -> Pracownicy, pod przyciskiem Operacje.

Uwaga!
W przypadku automatycznego tworzenia bilansów ważne jest zalogowanie się do odpowiedniego okresu płacowego, mieszczącego się w obrębie roku, dla którego użytkownik chce utworzyć bilans urlopowy.
Ważnym aspektem jest również sposób ustawienia parametru w zakładce Administracja -> Parametry -> Parametry firmy, sekcja Zakładanie bilansów urlopowych – w zależności od ustawienia tego parametru program, po utworzeniu nowych, bieżących bilansów, sprawdza bilanse już istniejące i może je automatycznie poprawiać lub nie.

Szczegółowa instrukcja dotycząca ręcznego wprowadzenia urlopów dostępna jest pod linkiem: https://raks.pl/pomoc/bilanse-otwarcia/