Instalacja

Pierwszym zagadnieniem, przed którym staje użytkownik programu, jest instalacja i podstawowa konfiguracja programu. W tej części samouczka zostaną objaśnione etapy konfiguracji, z którymi użytkownik zetknie się podczas pierwszego uruchomienia programu.

Cele:

 • przeprowadzenie przez proces instalacji lokalnej,
 • konfiguracja stanowiska pracy z uprawnieniami administratora.

Wymagania:

 • stanowisko komputerowe spełniające wymagania techniczne.

Instalacja

Aby rozpocząć instalację:

 1. Zapisz na komputerze program instalacyjny. Znajdź i otwórz plik o nazwie rakssql-instalator.exe. Na ekranie pojawi się okno powitalne. Aby kontynuować instalację, kliknij .
 2. Kolejne okno zawiera Warunki licencji systemu RAKSSQL. Zapoznaj się z nimi i po zaznaczeniu opcji Akceptuję warunki umowy licencyjnej kliknij .
 1. Kolejny ekran daje możliwość wyboru rodzaju instalacji. Omawiamy instalację lokalną, dlatego zostaw zaznaczoną opcję instalacji lokalnej i kliknij .
 2. W następnym oknie należy wybrać, czy serwer ma być zainstalowany w wersji 32 czy 64 bitowej. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji kliknij .
 1. Następne okno zawiera informacje na temat lokalizacji poszczególnych składników programu RAKSSQL. Kliknij .
 1. Kolejne okno umożliwia wybór skrótów i dostępności tych skrótów dla innych użytkowników danego komputera. Zostaw wszystko w opcjach domyślnych (chyba, że masz własne preferencje) i kliknij , aby przejść do ostatniego okna.
 2. Instalator informuje, że zebrał już wszystkie niezbędne dane to przeprowadzenia instalacji i prosi o potwierdzenie. Kliknij , aby rozpocząć instalację.
 3. Instalacja programu może potrwać kilka minut. Po zakończeniu pojawi się ekran końcowy z informacją, że instalacja została przeprowadzona pomyślnie. Jeśli chcesz od razu uruchomić program, zostaw zaznaczoną opcję Uruchom RAKSSQL i kliknij . Jeśli chcesz uruchomić program później, odznacz opcję i kliknij .