JPK

JPK V7 od 1 października 2020 roku. Zobacz co się zmienia.
JPK V7 – Nadawanie oznaczeń GTU (Grup Towarów i Usług) w module sprzedaż na potrzeby pliku JPK V7.
JPK V7 – Procedury VAT na dokumentach handlowych.
Zarządzanie widocznością procedur VAT i GTU – ułatw sobie wprowadzanie danych JPK V7!
Zbiorcza zmiana danych dot. JPK V7 w dokumentach księgowych
Kod dokumentu – przypisywanie informacji związanych z JPK V7
Import dokumentów do księgowości. Dopisywanie Procedur i Grup Towarowych GTU.
JPK V7 – Tworzenie i wysyłka pliku
JPK V7 – Grupy Towarowe i Procedury VAT na fakturze sprzedaży.
JPK V7 – Import dokumentów do księgowości. Dopisywanie Procedur i Grup Towarowych GTU.
JPK V7 – Rejestr VAT
KPiR – alternatywny sposób uzupełniania danych JPK V7
JPK V7 – Rejestr VAT. Procedury VAT. Grupy Towarów i Usług GTU.
JPK V7 – Transakcja z podmiotem powiązanym. Automatyczne oznaczanie dokumentów sprzedaży.