Pracownicy

W kartotece pracownika uzupełnia się informacje dotyczące pracownika. Program wykorzystuje później wprowadzone dane np. podczas dodawania zdarzeń, wyliczania urlopu, wystawiania list płacowych lub deklaracji. W tym ćwiczeniu zostanie pokazane jak uzupełnić kartotekę pracownika i przygotować się do dodania umowy.

Cele:

 • nauczenie się dodawania jednostek organizacyjnych w firmie,
 • dodanie pracownika i jego wszystkich danych osobowych,
 • uzupełnienie kartotek kadrowych pracownika.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma.

Krok 1: Struktura organizacyjna (działy)

Aby dodać dział:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Kadry i Płace, a następnie .
 3. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Pracownicy z rozwijanego menu. Pojawia się okno Pracownicy.

  Po lewej stronie okna znajdują się dwie zakładki:
  • pierwsza zakładka, Struktura kadrowa, odwzorowuje strukturę organizacyjną w firmie i umożliwia filtrowanie pracowników po ich przynależności do określonego działu w firmie,
  • druga zakładka, Grupy płacowe, umożliwia przypisanie pracownika do dowolnych grup płacowych i grupowanie pracowników w zależności od różnych potrzeb w firmie. 
 4. W zakładce Struktura kadrowa kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj, a następnie Dział/Jednostkę organizacyjną.
 1. Pojawi się okno Dane działu / jednostki organizacyjnej. W polu Nazwa wpisz Dział handlowy, a następnie kliknij .
 1. W zakładce Struktura kadrowa została dodana pozycja reprezentująca dział handlowy. Powtórz punkty 4 – 5, aby dodać jeszcze Dział administracji i Dział produkcji.

Krok 2: Dane osobowe pracownika

Aby dodać pracownika:

 1. Mając uruchomione okno Pracownicy (z menu głównego Kartoteki → Pracownicy) kliknij w na dole okna.
 2. Pojawi się okno Dane kontaktu będące kartoteką pracownika. Okno zawiera po lewej stronie zakładki grupujące w kategorie dane dotyczące pracownika. Będziemy je kolejno uzupełniać.
  • Identyfikacyjne
  • Służbowe i Osobiste
  • Kadrowe i Płacowe
  • Finansowe i Księgowe

Identyfikacyjne

Służbowe i Osobiste

Kadrowe i Płacowe

Finansowe i Księgowe

Aby dodać numer konta bankowego w panelu Rachunki bankowe, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj. Pojawia się okno Rachunek bankowy.

Uzupełnij dane zgodnie z rysunkiem poniżej, a następnie :

Uzupełniliśmy wszystkie możliwe dane w Kartotece Pracownika. Kolejne zakładki będzie można wypełnić wraz z dodaniem umowy (o pracę lub cywilnoprawnej). Kliknij i zwróć uwagę, że pracownik został dodany do listy pracowników.

Krok 3: Kartoteki kadrowe

Aby uzupełnić kartoteki kadrowe:

 1. Jeśli nie masz aktywnego okna Pracownicy, to w uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Pracownicy z rozwijanego menu. Pojawi się okno Pracownicy.
 2. W dolnej części okna Pracownicy znajduje się zakładka Kartoteki kadrowe, która zawiera w sobie kolejne podzakładki. Omówimy wybrane pozycje:
  • Wykształcenie
  • Przebieg zatrudnienia
  • Badania lekarskie
  • Szkolenie BHP.

Wykształcenie

Przebieg zatrudnienia

Badania lekarskie

Szkolenie BHP