Instrukcja przesłania bazy w formacie FDB na serwer FTP

W celu przesłania bazy należy wykonać następujące kroki:

  1. Proszę wkleić otrzymany link w Eksploratorze Plików Windows w polu “Szybki dostęp” i wcisnąć ENTER.

Proszę pobrać z serwera bazy danych z lokalizacji wskazanej w konfiguracji programu RAKSSQL. Proszę wejść do programu RAKSSQL moduł Administrator –> Konfiguracja systemu –> otworzyć konfigurację i z niej odczytać informację dotyczącą Lokalizacja baz danych.

2. W kolejnym kroku wszyscy użytkownicy programu RAKS powinni się wylogować z programu RAKSSQL.
Po tej operacji należy zatrzymać program Firebird w Menadżerze zadań – kliknąć prawym przyciskiem myszy na usługę Guardian dla Firebird jak na zrzucie poniżej, a następnie polecenie Zatrzymaj.

Po tej operacji można bezpiecznie przegrać/skopiować pliki bazy danych na serwer FTP.

  1. Gdy zakończy się proces kopiowania baz danych na serwer FTP prosimy o ponowne uruchomienie Menadżera Zadań systemu Windows oraz ponowne włączenie usługi Guardian dla programu Firebird.
  2. Prosimy o przesłanie informacji e-mail o umieszczeniu bazy na serwerze FTP.