Sposób liczenia cen netto i brutto

Sposób liczenia:

  • Od brutto – wybranie tej funkcji spowoduje, że od wyliczonej ceny brutto program odejmując podatek VAT, wyliczy cenę netto.
  • Od netto – w pierwszej kolejności liczona jest cena netto, a następnie do niej stosowana jest stawka podatku VAT i wyliczana jest cena brutto.

Oba sposoby liczenia mogą skutkować innymi wynikami końcowymi. Jest to spowodowane bezwzględnym wyliczeniem matematycznym. W zależności od wyboru sposobu cena może być nieco inna.

Przykładowo – gdy cena brutto, wyliczona na podstawie cennika jest na poziomie 1,26 zł, cena netto i brutto, w oparciu o przeliczanie Od brutto pozostanie w niezmienionej formie. W przypadku zastosowania przeliczania cen Od netto cena brutto na dokumencie zostanie wyliczona wg opisanego algorytmu i wyniesie 1,25 zł. Prezentuje się to w następujący sposób:

  • Od brutto: 1.26 (cena brutto) / 1.23 (przelicznik zależny od stawki VAT) = 1.0243… (po zaokrągleniu 1.02).
  • Od netto:  1.02 (cena netto) * 1.23 (przelicznik zależny od stawki VAT) = 1.2546… (po zaokrągleniu 1.25)

Jak widać na powyższym przykładzie sumaryczna wartość brutto może różnić się, w zależności od wyboru sposobu wyliczania cen.

Zaokrąglenia operują na cenie netto lub brutto w zależności od tego, jak jest liczony cennik.