Numer powielonego dokumentu źródłowego nie podświetla się na czerwono

W przypadku gdy dodamy dokument który posiada ten sam numer dokumentu, program Raks zakomunikuje nam to oznaczeniem takiego numeru w kolorze czerwonym. Jeżeli jednak nie zostanie zaznaczone na czerwono, warto sprawdzić czy taki parametr jest aktywny.

Aby to sprawdzić warto przejść do zakładki Administrator -> Parametry -> Parametry roku obrotowego. Parametr „Oznaczanie powielonego numeru dowodu w zalogowanym roku” odnosi się do wszystkich dokumentów, gdzie możemy zaznaczyć czy duplikaty mają być zaznaczane dla tego samego kontrahenta lub dla wszystkich.