Brak rozrachunków do rozliczenia ze wskazanym

 W programie RAKS rozrachunki danego typu (zobowiązanie, należność) są rozliczane za pomocą rozrachunku typu przeciwnego. Ważne jest, aby rozróżniać zobowiązania oznaczające dla nas konieczność zapłaty od zobowiązań, które oznaczają, że nasz kontrahent uregulował należność.

W celu prawidłowego rozliczenia rozrachunków, należy spełnić następujące kryteria:

  • Muszą być przeciwstawne czyli zobowiązanie i należność.
  • Muszą dotyczyć tego samego kontrahenta oraz tej samej waluty.
  • Dodatkowo warto sprawdzić, czy któryś z rozrachunków nie jest już całkowicie rozliczony lub zaznaczony jako archiwalny.