Automatyczne pobieranie tabel kursowych NBP.

Istnieje możliwość importu tabel kursowych ze strony NBP. Opcja ta jest możliwa po uruchomieniu menu eksportu za pomocą ikony „Pokaż menu eksportów”. W menu eksportu należy wybrać polecenie “Importuj zdalnie z NBP”.

Pojawi się okno “Źródło importu”, w którym należy wskazać datę publikacji, z listy dostępnych tabel na dzień wskazać typ (A,B lub C) tabeli kursowej. Po dokonaniu wyboru powinien uruchomić się import tabeli kursowej do RAKS. Okno “Źródło importu” można również wywołać z Panelu głównego.

Drugą opcją jest zastosowanie parametru, który sam zaczyta aktualne tabele kursowe, do ustawienia w sekcji Administracja -> Parametry -> Parametry programu -> Wspólne, w grupie parametrów “Tabele kursowe NBP”, przy ustawieniu parametru “Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP”.

Jego zaznaczenie uruchomi automat, który będzie importował tabele kursowe w tle. Nie jest już wymagane aby program był uruchamiany codziennie w celu pobrania automatycznie tabel kursowych. Jeżeli parametr automatycznego pobierania tabel kursowych z NBP jest zaznaczony, to program pobiera automatycznie tabele kursowe NBP w następujący sposób:

  • jeżeli w bazie nie ma żadnych tabel kursowych z aktualnego roku, to program pobiera tabele kursowe z ostatnich 30 dni aktualnego roku lub od początku roku, jeżeli początek roku nastąpił wcześniej niż 30 dni temu (UWAGA: tabele kursowe z poprzedniego roku kalendarzowego NBP archiwizuje i te nie zostaną zaimportowane, możliwy jest import tylko z aktualnego roku),
  • jeżeli w bazie są zdefiniowane tabele kursowe, to bez względu na to, z jakiego dnia jest ostatnio pobrana tabela kursowa, program importuje wszystkie brakujące tabele kursowe z aktualnego roku, począwszy od ostatniej zapisanej w bazie tabeli kursowej do najnowszej, jaka została opublikowana przez NBP (tabele kursowe są importowane w kolejności: od najstarszej do najnowszej).