Automatyczne pobieranie tabel kursowych NBP.

Istnieje możliwość importu tabel kursowych ze strony NBP. Opcja ta jest możliwa po uruchomieniu menu eksportu za pomocą ikony „Pokaż menu eksportów”. W menu eksportu należy wybrać polecenie „Importuj zdalnie z NBP”.

Pojawi się okno „Źródło importu”, w którym należy wskazać datę publikacji, z listy dostępnych tabel na dzień wskazać typ (A,B lub C) tabeli kursowej. Po dokonaniu wyboru powinien uruchomić się import tabeli kursowej do RAKS. Okno „Źródło importu” można również wywołać z Panelu głównego.

Drugą opcją jest zastosowanie parametru, który sam zaczyta aktualne tabele kursowe, do ustawienia w sekcji Administracja -> Parametry -> Parametry programu -> Wspólne, w grupie parametrów „Tabele kursowe NBP”, przy ustawieniu parametru „Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP”.

Jego zaznaczenie uruchomi automat, który będzie importował tabele kursowe w tle. Zadziała tylko w przypadku, gdy program danego dnia, w którym ma nastąpić import tabel kursowych, został uruchomiony i gdy istnieje łączność z Internetem. Automatyczny import tabel kursowych nie zadziała „wstecz”, tj. nie spowoduje zaimportowania tabel kursowych z poprzednich okresów, bowiem import następuje „na bieżąco” (mechanizm importu działa tak, że szukana jest „najświeższa” opublikowana przez NBP tabela kursowa). Jeżeli program danego dnia nie został uruchomiony, to tabele kursowe z tego dnia nie zostaną pobrane.