Jak zaliczyć składkę zdrowotną w koszty – KPIR

W module Finanse i Księgowość istnieje możliwość zaliczenia składki zdrowotnej w koszty.
Taka funkcja dostępna jest w założonym roku obrotowym o typie Księga Przychodów i Rozchodów.
Dostępna funkcjonalność znajduje się w zakładce Księgowość –> Dowody Wewnętrzne.

Okno przeglądania podzielone jest na dwie części: z lewej strony znajduje się drzewo dat, z prawej wyświetlane są wprowadzone dowody.

Do prawidłowego zaliczenia składki zdrowotnej w koszty wymagane jest również poprawne uzupełnienie kartoteki kontrahenta, w tym calu należy przejść do zakładki:
Kartoteki –> Źródła przychodów, udziałowcy, udziały.

Kolejnym krokiem jest dodanie udziałowca w roku za który chcemy zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów. Następnie należy edytować udziałowca i odznaczyć u niego zaznaczony poniżej parametr, jeśli chcemy, aby składki zdrowotne nie przeniosły się na deklarację (rozliczenie miesięczne bądź kwartalne).

Następnym etapem jest upewnienie się, że u danego udziałowca zostały dodane zapłacone składki ZUS z poziomu: Kartoteki –> Źródła przychodów, udziałowcy, udziały->zakładka Udziałowcy, następnie w dolnej części okna Zapłacone składki ubezpieczeniowe.

Po upewnieniu się, że zapłacone składki zostały uzupełnione, należy zweryfikować wprowadzone dane: Słowniki –> Księgowość –> Limit odliczenia składek zdrowotnych.

Należy się upewnić czy na dany rok została dodana pozycja dotycząca limitu odliczenia składek zdrowotnych od 1 stycznia za rok w którym chcemy składki zdrowotne zaliczyć do kosztów.

Po weryfikacji poprawności danych oraz informacji w kartotece udziałowca należy przejść do zakładki Księgowość –> Dowody wewnętrzne i za pomocą przycisku „Dodaj” utworzyć Dowód Wewnętrzny.

PoleOpis
Kod dokumentuJeśli założono kod dowodu wewnętrznego w zakładce Słowniki > Kody dokumentów, pojawi się tu domyślnie nazwa utworzonego kodu. Uruchamiając przyciskiem z trójkątem skierowanym w dół zmieniamy nazwę kodu na inną Jeśli nie utworzono żadnego kodu, pole to będzie puste.
Nr dowoduWszystkie wartości znajdujące się w tej części okna są wymagane przez program. Numer dowodu (proponowany przez program) może być wartością wpisaną przez użytkownika.
Nr kolejnyKolejny numer proponowany jest w oparciu o zdefiniowane w kodzie dokumentu maski i numery startowe.
DataData dowodu musi być zgodna z bieżącym dla programu rokiem. Program automatycznie proponuje datę składającą się z bieżącego dnia kalendarzowego.
Opis operacjiProgram nie wymaga wypełniania tych pozycji, choć obie umieszczane są na wydruku.
Pozycje dowoduPokazywane są tu pozycje, jakie zostały uwzględnione na danym dowodzie.
Uruchomienie przycisku „Dodaj”  otwiera okno „Pozycje dowodu wewnętrznego” do określenia nazwy pozycji oraz jej wartości.

W pozycji dowodu należy dodać wartość składki zdrowotnej która później będzie widoczna jako składka zaliczona w koszty. Uzupełniamy pola takie jak Określenie oraz zaznaczamy checkbox „Składka zdrowotna” wówczas aktywuje się dolna część okna w której wskazujemy utworzonego udziałowca.