Umowa cywilnoprawna cd.

W rozdziale Umowy cywilnoprawne zapoznaliśmy się z dodawaniem umowy i naliczaniem listy płac dla zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. W tym rozdziale pokażemy co dalej można zrobić z umową cywilnoprawną, dodając kolejno aneks i rozwiązanie.

Cele:

 • dodanie aneksu do umowy cywilnoprawnej,
 • rozwiązanie umowy.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonane ćwiczenia Ustawienia KP, Umowy cywilnoprawne.

Krok 1: Aneks do umowy cywilnoprawnej

Aby dodać aneks do umowy:

 1. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kadry, a następnie Umowy cywilnoprawne z rozwijanego menu.
 2. Pojawia się okno Umowy cywilnoprawne. Znajdź i zaznacz umowę pracownika Zbigniewa Grodeckiego.
 1. Kliknij  w dolnej części okna, a następnie z rozwijanego menu wybierz Dodaj aneks do umowy cywilnoprawnej.
 2. Pojawi się okno Aneks do umowy cywilnoprawnej. Okno to różni się od okna Umowa cywilnoprawna dwoma zakładkami:
  • Poprzednie warunki umowy, zawierającą informacje o dotychczasowej umowie,
  • Nowe warunki umowy, w której możliwa jest zmiana wartości w poszczególnych polach, określających nowe warunki umowy.
 1. W zakładce Dane podstawowe w panelu Informacje o umowie ustaw w polu Data zawarcia 2015-04-01. W panelu Czas trwania w polu Obowiązuje od wpisz 2015-04-01, a w polu Obowiązuje do 2015-12-31.
 2. W oknie Aneks do umowy cywilnoprawnej kliknij . Aneks został dodany w dolnej części okna Umowy cywilnoprawne.

Krok 2: Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej

Aby dodać rozwiązanie umowy o pracę:

 1. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Kadry, a następnie Umowy cywilnoprawne z rozwijanego menu.
 2. Pojawia się okno Umowy cywilnoprawne. Kliknij na Dział administracji, aby wyświetlić umowy związane ze zleceniobiorcą Zbigniewem Grodeckim.
 1. Zaznacz wiersz z umową i kliknij  w dolnej części okna, a następnie z rozwijanego menu wybierz Dodaj rozwiązanie umowy cywilnoprawnej.
 2. Pojawi się okno Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej.
 3. W panelu Dane pracownika program uzupełnił wszystkie pola danymi z kartoteki pracownika. W zakładce Dane podstawowe ustaw datę wystawienia jako 2015-06-12.
 4. Kliknij . Program dodał w dolnej części okna Umowy cywilnoprawne rozwiązanie umowy i oznaczył umowę w górnej części okna jako rozwiązaną.