Nadgodziny dla pracownika

W celu poprawnego naliczenia pracownikowi nadgodzin, należy wykonać w programie kilka czynności. Na kalendarzu pracownika w zakładce Kadry -> Kalendarz – rejestracja zdarzeń, po przejściu do sekcji Lista zdarzeń, korzystając z przycisku Dodaj należy z rozwijanej listy wybrać zdarzenie o nazwie „Nadgodziny do zapłacenia +100%” lub „Nadgodziny do zapłacenia +50%” w zależności od okoliczności powstania nadgodzin.
Kolejnym krokiem jest dodanie do umowy pracownika (lub aneksu) składników wynagrodzenia o nazwie:

– „Dodatek za godziny nadliczbowe 50%”,

– „Dodatek za godziny nadliczbowe 100%”,

– „Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe”

Warto zweryfikować, czy w umowie pracownika w zakładce Nadgodziny, wypełnione są sekcje „Limity” oraz „Okresy rozliczeniowe”.

Wykonanie powyższych czynności powinno spowodować prawidłowe naliczanie nadgodzin podczas naliczania wynagrodzenia.
W sytuacji dalszego występowania problemu lub pojawienia się dodatkowych pytań prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy opcji dostępnej w programie RAKS (Pomoc –> Wyślij zgłoszenie) lub po przez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej: