Błędy związane z nieuaktualnieniem wersji modułu dodatkowego.

W momencie pojawienia się błędu w module dodatkowym – w formie komunikatu lub nieprawidłowo prezentowanych danych – w pierwszej kolejności należy zweryfikować czy posiadamy najnowszą wersję modułu dodatkowego
– informacja o wersji modułu jest umieszczona w lewym górnym rogu.

Jeśli istnieje nowsza wersja danego modułu niż ta, z której aktualnie korzystamy, w większości przypadków w dolnej części okna startowego znajdziemy komunikat o treści: Dostępna jest nowa wersja modułu [nazwa] (numer wersji). Pobierz aktualizację.
Wystarczy kliknąć Pobierz aktualizację.

Najnowsze wersje poszczególnych modułów możemy też sprawdzić bezpośrednio na stronie RAKS:
https://www.raks.pl/aktualne-wersje/.
Pod paskiem z instalatorem RAKSSQL wybieramy opcję Więcej plików do pobrania i na liście dostępnych linków odszukujemy dany moduł – bieżąca wersja modułu znajduje się w nawiasie przy jego nazwie.
Jeśli posiadana wersja jest niższa niż aktualna, pobieramy instalator do modułu, zapisujemy na dysku i uruchamiamy. Na liście linków znajduje się również instrukcja instalacji/aktualizacji modułów dodatkowych (plik: Moduły dodatkowe – instrukcja) – warto zapoznać się z nią w przypadku wątpliwości związanych z operacjami, które należy wykonać przy aktualizacji.