Data sprzedaży i jej widoczność na wydruku faktury sprzedaży

W prawym górnym nagłówku w szablonie domyślnym w programie, drukuje się tylko jedna data obok nazwy miejscowości i domyślnie pobiera się ona z daty wystawienia dokumentu.

W domyślnym wydruku faktury sprzedaży nie stosuje się w prawym górnym rogu pola “Data sprzedaży”. Informacja o dacie jest przeniesiona w tabelę z pozycjami w kolumnę „Data wykonania usługi/dostawy towaru”.

Data wykonania usługi/dostawy towaru jest do uzupełnienia/zmiany w oknie edycji pozycji na fakturze. Domyślnie data przenosi się do tego pola z daty wystawienia dokumentu.

Można jednak ustawić, aby przenosiła się zawsze z pola z datą sprzedaży z nagłówka.

W zakładce Administracja -> Parametry -> Parametry firmy -> Dokumenty -> Wypełnianie daty dostawy/wykonania usługi […], proszę kliknąć w Ustawienia.

Pojawi się okno, gdzie można ustawić priorytet dat, z jakich ma się pobierać data do pozycji.

Priorytet można ustawić poprzez podświetlenie pozycji i manewrowanie przyciskami „W górę” oraz w „dół”. Jeśli najwyższy priorytet (1) będzie miała data sprzedaży, na kolejnych wystawianych dokumentach do pozycji będzie się kopiowała data właśnie z nagłówka z daty sprzedaży.

Zmiana nie wpłynie na już wystawione dokumenty – w ich przypadku należy edytować istniejące pozycje i zmienić w nich datę dostawy/wykonania usługi ręcznie.

Jeśli użytkownik życzy sobie jednak aby na wydruku Data sprzedaży stanowiła osobne pole w nagłówku lub innym miejscu wydruku, można to osiągnąć poprzez modyfikację szablonu wydruku w zakładce Zestawienia -> Generator raportów.