Bilans urlopowy – automatycznie

Istnieje możliwość automatycznego dodania bilansu urlopowego dla bieżącego okresu płatniczego. Ta opcja odbywa się z zakładki Kartoteki -> Pracownicy. Następnie w dolnym prawym rogu wybieramy  “Operacje” -> “Utwórz bilans urlopowy dla bieżącego roku”.

Ważne!
Ta operacja zadziała tylko w momencie gdy będziesz znajdować się w prawidłowym okresie płatniczym.