Podwójny wynik finansowy w Bilansie

Jeśli wynik finansowy w Bilansie jest podwójny, to znaczy, że bilans został wygenerowany po zamknięciu kont wynikowych.

W takim przypadku należy wykonać storno dokumentu przeksięgowującego konta wynikowe na wynik finansowy, wygenerować raz jeszcze Bilans.
Instrukcja: https://raks.pl/pomoc/zamykanie-roku-obrotowego/