Sprzedaż towarów i usług

Moduł Sprzedaż zapewnia zintegrowaną obsługę sprzedaży towarów i usług, a także przepływu towarów do i z magazynu. W samouczku dla początkujących pokażemy jak rozpocząć pracę z modułem i jak w prosty sposób wystawiać dokumenty przyjmowania towaru do magazynu oraz dokumenty sprzedaży i wydania towaru. Po wykonaniu ćwiczeń zawartych w tym rozdziale użytkownik będzie gotowy do samodzielnej obsługi prostych zdarzeń związanych ze sprzedażą.

Cele:

  • oswojenie się z modułem Sprzedaż,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy przy obsłudze prostych sprzedaży.

Wymagania:

  • zainstalowany RAKSSQL,
  • założona firma,
  • użytkownik posiadający dostęp do modułu Sprzedaż oraz prawa Administratora.

Ćwiczenie 1: Ustawienia
Jak skonfigurować program, aby rozpocząć pracę z modułem Sprzedaż?

Ćwiczenie 2: Dostawcy i odbiorcy
Jak dodać kartotekę dostawcy i odbiorcy oraz określić ich role?

Ćwiczenie 3: Towary
Jak dodać towar i usługę do kartoteki artykułów?

Ćwiczenie 4: Magazyn
Jak wprowadzić artykuły do magazynu, przeprowadzić remanent i jak śledzić stan magazynu?

Ćwiczenie 5: Zakup towarów
Jak przeprowadzić przyjęcie zakupionego towaru do magazynu i wprowadzić fakturę?

Ćwiczenie 6: Sprzedaż towarów
Jak wystawić fakturę VAT i wystawić dokument WZ oraz jak skorygować wystawioną fakturę?