ZUS Z-3 – problem z wydrukiem

Zaświadczenie ZUS Z-3 jest możliwe do wygenerowania w zakładce Zestawienia -> Zaświadczenie ZUS Z-3, jednak jego wydruk wykonujemy w innym miejscu.

W celu wydruku utworzonego zaświadczenia należy przejść do zakładki:
Zestawienia -> Zestawienia -> 04. Pracownik -> Zaświadczenie ZUS Z-3.

Po otwarciu okna parametrów użytkownik wskazuje firmę, której to dotyczy i konkretne zaświadczenia, które chce wydrukować – można wybrać kilka zaświadczeń jednocześnie.