Nadawanie uprawnień użytkownikom

Uprawnienia nadajemy w module Administrator -> Uprawnienia.

Przypisujemy je do grupy bądź do użytkownika.
Należy pamiętać, że uprawnienia przypisane do grupy dają uprawnienia wszystkim użytkownikom, którzy do tej grupy należą – nawet gdy na konkretnym użytkowniku nie ma zaznaczonych uprawnień.

Uprawnienia podzielone są na dwie głównie sekcje: Uprawnienia globalne oraz Uprawnienia wewnątrz firm.