Automatyczna numeracja nowych towarów w kartotece

Indeks artykułu może być tworzony automatycznie gdy podczas tworzenia grupy towaru zaznaczono opcję generowania indeksu artykułu.
Na podstawie ustawionych w polu  „Maska” znaków specjalnych program generuje indeks wykorzystując nazwę grupy artykułów (znak $), rodzaj artykułu (znak @) lub numer kolejny (znak #).

Indeks1 oraz Indeks2 artykułu może być utworzony automatycznie, jeśli zaznaczono opcję „Generuj indeksy artykułu” podczas tworzenia grupy.

Podczas tworzenia grupy można ustawić maskę oraz numer startowy dla indeksu1 oraz indeksu2 artykułu. Indeks towaru może się składać z pierwszych liter rodzaju artykułu (w masce znak „@”), grupy artykułu (w masce znak „$”) lub numeru kolejnego ( w masce znak “#”).
Przykład.
Podczas zakładania grupy ustawiamy w masce @@@@@$$$$ a w kartotece towarów pojawi się indeks o nazwie „Towarprod” (dla rodzaju – towar, dla grupy produkt).