Nie przenoszą się dane na Intrastat

W przypadku problemów z przenoszeniem danych na deklarację Intrastat, należy zweryfikować następujące aspekty:

– w towarze nie zaznaczono, że artykuł ma być uwzględniany na Intrastat

– przy dodawaniu towaru na dokument nie zaznaczono, aby był uwzględniany na deklaracji Intrastat.

– brak fizycznie wystawionych dokumentów z danymi do Intrastat:

W przypadku zgłoszenia PRZYWÓZ będą to dokumenty:

– Korekty sprzedaży,

– Faktura VAT Wewnętrzna do WNT,

– Korekta faktury VAT Wewnętrznej do WNT.

W przypadku zgłoszenia WYWÓZ będą to dokumenty:

– Korekty sprzedaży,

– Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

– Korekta faktury VAT Wewnętrznej do WNT.