Automatyczne wiązanie produktów BaseLinker z towarami w RAKSSQL

Wprowadzenie

Opcja ta została udostępniona dla klientów, którzy prowadzą już sprzedaż towarów zdefiniowanych w RaksSQL za pomocą BaseLinker, ale nie mają jej zintegrowanej za pomocą naszego systemu:

Jest ona pomyślana tak, że wybiera wszystkie niepowiązane jeszcze produkty z wybranego w ustawieniach katalogu BaseLinker:

I próbuje je dopasować je według zadanych reguł do towarów z firmy RaksSQL, na której pracuje Integrator. Reguły te zdefiniowane są w ustawieniach:

Pola służące do wiązania od strony produktu BaseLinker to:

  • SKU
  • EAN

Pola służące do wiązania od strony towaru RaksSQL to:

  • Indeks 1
  • Indeks 2
  • Kod kreskowy.

Unikalność wartości pół

Należy zadbać o to, by wartości wybranych pól w produkcie czy towarze były unikalne. Jeżeli wybierzemy pole SKU w BaseLinker i w serwisie tym będziemy mieli kilka produktów z tym samym SKU (niestety jest to możliwe, bo BaseLinker nie wymaga unikalności SKU), to powiązanie ich z towarami RaksSQL nie odbędzie się w sposób poprawny. To samo dotyczy pól indeksów czy kodu kreskowego po stronie towarów RaksSQL. Aby ta akacja zadziałała poprawnie i przewidywalnie, trzeba zadbać o unikalność wartości wybranych pól powiązania po stronie BaseLinker i RaksSQL.

Przykład

Mamy w BaseLinker następujący produkt:

W RaksSQL mamy za to taki towar:

Nie są one powiązane w ramach integracji.

Po uruchomieniu akcji „Powiąż artykuły” z ustawieniami:

Produkt BaseLinker zostanie powiązany z towarem RaksSQL i zamówienia spływające do BaseLinker i zawierające w/w produkt, będą mogły być od tej pory poprawnie importowane do RaksSQL (produkt zostanie skutecznie powiązany z towarem):