Korekta JPK V7

Aby dodać korektę deklaracji JPK V7 w programie RAKS należy w module FK dodać nową deklarację z poziomu zakładki Księgowość -> Deklaracje.

Po dodaniu części deklaracyjnej wystarczy zaznaczyć checkbox „Korekta” odpowiedzialny za korektę który znajduje się w części A na deklaracji.

W zakładce Eksport do JPK po dodaniu deklaracji, proszę wybrać cel złożenia jeden z dostępnych w zależności, która część ma być korygowana.