Deklaracje PIT-11

Program RAKSSQL umożliwia wykonanie wielu rodzajów zestawień, raportów i deklaracji. Część opcji wystawiania dokumentów omówiliśmy podczas omawiania tematu umów i list płatniczych. W tym rozdziale pokażemy jak w szybki sposób wystawić deklarację i jak korzystać z systemu e-deklaracji.

Cele:

 • wystawienie deklaracji PIT-11,
 • wysłanie e-deklaracji.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonanie ćwiczeń Ustawienia KP, Pracownicy, Umowy o pracę.

Krok 1: Deklaracje

Aby wystawić deklarację:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Kadry i Płace, a następnie .
 3. W uruchomionym module Kadry i Płace w menu głównym wybierz Zestawienia, a następnie Deklaracje.
 4. Pojawia się okno Deklaracje. Po lewej stronie znajduje się lista dostępnych w programie deklaracji pogrupowanych w kategorie. Po prawej stronie dostępna jest lista wystawionych deklaracji. W tej chwili lista powinna być pusta.
 5. Zaznacz deklarację PIT-11 i kliknij w dolnym menu.
 6. Pojawi się okno Deklaracja. W panelu Dane podstawowe w polu Pracownik kliknij w . Otworzy się okno Pracownicy. W górnej części okna dostępne są ustawienia ułatwiające wyszukiwanie pracowników. Kliknij w . Na liście zaznacz Rafała Augustyniaka i kliknij .
 7. W polu Data deklaracji wpisz 2015-12-31, a następnie kliknij w .
 8. Program wyświetli okno z uzupełnioną deklaracją. U góry okna znajdują się zakładki umożliwiające zmianę strony deklaracji.
 1. Kliknij . Program doda deklarację do listy deklaracji. Zwróć uwagę na kolumnę Stan e-Deklaracji – nie wysłana.

Krok 2: E-Deklaracje

Wysłanie deklaracji można podzielić na następujące etapy:

 • sprawdzenie poprawności deklaracji,
 • podpisanie deklaracji,
 • wysyłka deklaracji,
 • sprawdzenie statusu przetwarzania przez US.

Sprawdzenie poprawności deklaracji

Aby sprawdzić poprawność deklaracji:

 1. Zaznacz wybraną deklarację, kliknij w przycisk i z menu kontekstowego wybierz opcję Wstępna kontrola poprawności e-Deklaracji.
 2. Program wyświetli raport, w którym zamieszczona będzie informacja na temat znalezionych błędów. Jeśli poprzednie ćwiczenia zostały wykonane poprawnie, raport powinien informować o braku błędów.

Podpisanie deklaracji

Aby podpisać e-deklarację:

 1. Znajdź i zaznacz na liście deklaracji deklarację do wysłania.
 1. Kliknij w przycisk w dolnym menu i wybierz z menu kontekstowego Podpisz i wyślij e-Deklarację.
 1. Pojawia się okno E-Deklaracje Etap 1. – podpisywanie deklaracji. Zaznacz deklarację do podpisania (zwróć uwagę na kolumnę Podpisana – wartość ta nie jest zaznaczona) i na samym dole okna potwierdź oświadczenie o znajomości podpisywanych dokumentów. Dopiero po zaznaczeniu tej opcji, program umożliwi podpisanie e-deklaracji.
 1. Kliknij w przycisk i z rozwijanego menu wybierz Podpisz wszystkie.
 2. Pojawi się okno Lista dostępnych certyfikatów. Zaznacz odpowiedni certyfikat i kliknij .
 3. Po chwili pojawi się okno Logowanie do profilu bezpiecznego. Wpisz swój kod PIN potrzebny do podpisu elektronicznego i kliknij Ok.
 4. W oknie E-Deklaracje Etap 1. – podpisywanie deklaracji pojawił się podpisany plik XML i deklaracja zmieniła status na Podpisana. Kliknij w przycisk Przejdź do etapu wysyłki >>.

Wysyłka deklaracji

 1. Nazwa okna zmieniła się na E-Deklaracje Etap 2. – wysyłka deklaracji do urzędu skarbowego. Zaznacz deklarację i kliknij Wyślij → Wyślij zaznaczone. Program rozpoczyna wysyłanie deklaracji, co może chwilę potrwać.
 2. Po wysłaniu deklaracji wyświetla się Raport z przebiegu operacji informujący o prawidłowym przebiegu wysyłki. Kliknij .
 3.  W oknie E-Deklaracji Etap 2. w panelu Aktualny status przetwarzania e-Deklaracji przez system widzimy status dokumentu, informujący o tym, że dokument jest w trakcie przetwarzania. Kliknij .
 4. Na liście deklaracji możemy podejrzeć aktualny status wysyłki (w trakcie przetwarzania).
 5. Dokument dotarł do US i jest przez niego weryfikowany.

Sprawdzenie statusu przetwarzania

Aby sprawdzić zmianę statusu wysłanej deklaracji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w deklaracje i wybierz Operacje → Sprawdź status przetwarzania e-Deklaracji. Pojawia się okno E-Deklaracje Etap 3. – sprawdzenie statusu przetwarzania deklaracji przez system.
 2. Zaznacz deklarację i kliknij w przycisk Sprawdź status. Program wyświetli Raport z przebiegu operacji z informacją o aktualnym statusie deklaracji. Oczekujemy komunikatu: “Odebrano status: 200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie“, czyli dokument poprawnie przeszedł do US.
 3. Po zatwierdzeniu deklaracji przez US staje się aktywny przycisk Pokaż dokument UPO. Kliknij w niego, aby wygenerować dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dokument ten jest potwierdzeniem dostarczenia deklaracji do US.
 4. Kliknij Drukuj, aby wydrukować dokument, który następnie możesz podłączyć do kopii deklaracji