Niezgodność wersji baz danych globalnych z wymaganą wersją programu

Istnieją dwa rodzaje komunikatów o niezgodności wersji baz danych z wymaganą wersją programu:

  • Bazy danych są w wersji starszej niż program.

Taki komunikat pojawia się zawsze po aktualizacji programu – kolejnym krokiem każdej aktualizacji jest uaktualnienie baz danych w module Administrator i zakładce Uaktualnienie.

  • Program jest w wersji starszej niż wersja bazy danych.

W tym przypadku musimy uaktualnić wersję programu, pobierając ze strony www.raks.pl najnowszy instalator.