Eksport do Płatnika – nie podpowiada pracowników

Eksport danych z programu Kadry i Płace do programu Płatnik wykonujemy poprzez przejście do zakładki Płatnik. Rozwijamy listę możliwych eksportów.
Eksportu dokonujemy będąc zalogowanym do odpowiedniego okresu płatniczego.

Jest to warunek konieczny np. rejestrując bądź wyrejestrowując pracowników.

Eksport odbywa się poprzez zapisanie pliku do formatu obsługiwanego przez program Płatnik, w dowolnym miejscu na dysku lokalnym komputera.
Następnie z poziomu programu Płatnik, wykonujemy polecenie importu danych.

Jeżeli nie podpowiada się dany pracownik podczas eksportu z RAKS do pliku – proszę upewnić się, że użytkownik jest zalogowany do właściwego okresu płatniczego (dolny pasek programu lub zakładka Administracja-> Zmiana-> Zmiana okresu płatniczego).