Imię i nazwisko osoby wystawiającej PIT-y

Jeżeli chcemy umieścić automatycznie dane (imię i nazwisko) osoby wystawiającej PIT-y na deklaracji PIT w sekcji H – deklaracji PIT-11, to należy w programie RAKS przejść do zakładki:
Administracja -> Parametry -> Parametry firmy -> PIT-y.
W tym miejscu uzupełniamy Imię osoby wystawiającej PIT-y oraz Nazwisko osoby wystawiającej PIT-y.
Zatwierdzamy wprowadzone zmiany.